Pyetjet e bëra shpesh

logo logo logo
1. Sa para mund të fitoj nga plotësimi i anketave?

Ju do të fitoni pikë shpërblimi të cilat mund të konvertohen në dhurata ose shpërblime monetare. Pikët shtohen shpejt nëse ju plotësoni një numër të caktuar anketash.


2. Cfarë lloj shpërblimesh mund të fitoj?

Anëtarët e panelit shpërblehen për sondazhet që marrin, përmes një sistemi me pikë. Çdo herë që të përfundoni një anketë para afatit, do të merrni pikë ose një shpërblim tjetër pas përfundimit. Lloji dhe madhësia e shpërblimit ose e tërheqjes së çmimit mund të ndryshojë sipas vështirësive të studimit, gjatësisë ose elementëve të tjerë të ngjashëm.


 

© 2018 - 2020 IDRA Research & Consulting