Dhuratat

logo logo logo

1650, 2700, 5300

Rimbushje Vodafone
Nga 300 Lekë deri në 1000 Lekë

1650, 2700, 5300

Rimbushje Telekom
Nga 300 Lekë deri në 1000 Lekë

1650, 2700, 5300

Rimbushje ALBtelecom
Nga 300 Lekë deri në 1000 Lekë

2700, 5300, 8250

Jumbo Gift Card (së shpejti)
Nga 500 Lekë deri në 1500 Lekë (Vetëm në Shqiperi)

5300

Bukinist Gift Card 1000 Lekë