Rezultatet

logo logo logo

< Faqja e mëparshme

10/04/2019
Loja e superfuqive, shqiptarët qartazi “me Perëndimin”
Në RezultatetRezultatet

Pjesë e një anketimi të realizuar nga IDRA Research ka qënë edhe pyetja mbi influencën që kanë vende më të rëndësishme në botë. Sipas të dhenave, të cilat kanë një shtrirje përfaqësuese në moshë, gjini dhe territor, 93% e shqiptarëve mendojnë se Gjermania ka influence pozitive, 3 pikë më poshtë renditen SHBA e më pas vjen BE etj.

Përsa i përket ndikimit negativ, sipas shqiptarëve, vendin e parë e ze Rusia me 51% të të anketuarëve.

Ky anketim është realizuar nëpërmjet një kampionimi përfaqësues kombetar të përbërë nga 600 të anketuar me ane te metodes balle per balle. Marzhi i gabimit për këtë anketim është +- 4% me nje interval besueshmërie 95%.

The game of superpowers, Albanians clearly stand by “the West”
Në RezultatetRezultatet

What influence do the most important countries in the world have, according to the Albanians?

This was a question asked as part of a poll conducted by IDRA Research and Consulting.

According to the data, which has a representative coverage of age, gender and territory, 93% of Albanians think that Germany has a positive influence in the world. Very close to Germany are perceived to be the USA and the European Union.

About 51% of the respondents ranked Russia as the country which is perceived to have the most negative influence in the world.

This survey was conducted through a national representative sample of 600 respondents using face to face survey. The margin of error for this survey is + – 4% with a confidence interval of 95%.

 

© 2018 - 2021 IDRA Research & Consulting